Top

Маркирането е процес, общ за различни индустрии. Маркирането обаче играе ключова роля в оръжейната индустрия.

Всяко огнестрелно оръжие трябва да бъде маркирано с информация, която улеснява официалните органи да проверяват и проследяват информация за движението и употребата на конкретно огнестрелно оръжие.

Благодарение на маркировката се създават бази данни за всички средства, използвани за отбрана. Следователно всеки производител се подчинява на местните разпоредби на собствената си страна, както и на приложимите международни разпоредби. Те регламентират условията и реда за тяхното производство, разпространение и продажба. Това обаче не са единствените причини за маркиране на средства, използвани за отбрана.

 

Идентификация Идентификация

Ще намерите някакъв видим знак върху всяко оръжие и неговия компонент. Това е не само логото на производителя, но и съществен параметър на дадена част и евентуално законодателна маркировка. Тази маркировка допринася за идентифицирането на крайния продукт, дори когато не е възможно да се получи самият обект в оригиналния му състав.С други думи – дори и благодарение на цевта, можете да разберете кое оръжие е използвано.Свързването на конкретно оръжие и неговия собственик чрез маркировки и регистри е важен елемент за защита на пазара и потребителите. Благодарение на маркировките можете лесно да разпознаете оръжия, произхождащи от незаконно производство.

 Персонализиране и естетика 

Предмети като лични оръжия често са персонализирани. Клиентът иска персонализирано описание, марка или някаква специална обработка на повърхността, която прави дадения артикул уникален. В този случай производителите обикновено удовлетворяват клиентите, като предлагат тези елементи като допълнителна услуга. Добавената стойност в случая е съвсем очевидна.

 Методи за маркиране в отбранителната индустрия

Това са почти изключително метални части – стомана, сплави и т.н. Следователно е възможно да се използва всеки метод за маркиране, който оставя трайна следа в материала. В случая дори много постоянен, за да може и след евентуалното премахване на знака чрез картотекиране да се прочетат необходимите данни (които е трябвало да бъдат премахнати).

лазерно граваиране на пушка

Граваиране на пушка с лазер FYBRA II

Лазерна маркировка за оръжие.

Можете да използвате лазера за маркиране на числа, лога или други марки. Серийните номера и графиките са част от лазерната програма. Всички маркирани данни са свързани с база данни или други източници на информация. Използвайки четеца на кодове, вие просто маркирате необходимото съдържание без допълнителна намеса. Това елиминира възможността за грешка.

Лазерното описание на детайла ще бъде контрастно или ще гравирате по-дълбоко маркировката. Препоръчваме лазера и за естетически цели – набраздяване, нагрубяване на повърхността и др.

 Микроточкова маркировка върху оръжието

Методът за маркиране с микроперфорация оставя по-дълбок отпечатък в материала, който се вижда, въпреки че може да не е контрастен. Можете да маркирате всички числа, специални знаци или лога с микроточка. Микроударният накрайник работи като миниатюрен чук и оставя незаличима следа.

Можете да свържете съдържанието на маркировката с база данни или други източници на данни с микроперфоратор. Можете също така да използвате четеца на кодове, за да прочетете данни от ръководство или чертеж и след това да маркирате частта, без да се налага да въвеждате данните ръчно.

Точково маркиране

ударно маркиране/impact marking

Ударно маркиране

Можете да използвате ръчно или пневматично щамповане, за да маркирате например серийния номер на оръжие. Инкременталната промяна на данните (добавяне или изваждане на единици) се осигурява от автоматичната глава за номериране, която е част от машината.

Ние не ограничаваме щамповането до плоски повърхности. Също така можем лесно да маркираме кръгли или извити повърхности.

 

 

Свържете се с нас

инж. Борис Гуглев