Top

Лазерна маркираща система в индустриални условия

Имате ли нужда от лазерно маркиране на голям брой малки части? Можем да препоръчаме някои от нашите стандартни решения или можем да изработим и доставим специално работно място с лазер, подобно на нашия пример, въз основа на вашите точни изисквания.

Мястото, където работи машината, е много запрашено и за да се осигури дълъг живот на машината, беше необходимо да се покрие добре лазерната глава – и в същото време да се климатизира за летни температури, когато производствената зала е над 40 ° C.


100% защита на лазерния източник

Сърцето на тази лазерна маркираща система, е лазерния източник, който е херметически затворен и с контролирана температура. Лазерната система е компактно устройство, охлаждано от вентилатор. Работната площ е осигурена с предпазна ролкова завеса. Зареждането на детайли за маркиране се извършва ръчно от оператор.

Лазерната маркираща система е изцяло съвместима с изискванията за безопасност на работното място, съгласно европейските директиви за безопасност, касаещи лазерни устройства. Също така освен автоматичната предпазна ролкова завеса, се използва изцяло автоматизирана “Z”ос, която спомага за по-лесно регулиране на фокусното разстояние.


Нуждаете ли се от подобно решение?

Ние предлагаме решения подходящи за вашия бизнес.