Top

Опрестеност и ефективност

За да маркира картонени кутии, клиентът реши да използва класическата механична релефна машина MB19. Машината се управлява от пневматичен цилиндър. Маркирането на 6-цифрен код отнема 1 секунда.


Нещо допълнително

Маркиращата машина е оборудвана с зареждащо устройство, което включва краен превключвател за задействане на пневматичния цилиндър. По този начин маркирането е автоматично и винаги много точно.


Нуждаете ли се от подобно решение?

Ние предлагаме решения подходящи за вашия бизнес.