Top

Когато щамповането не е достатъчно

Производителите на измервателна техника, като водомери и газомери, искаха да заменят самозалепващите се етикети с постоянни етикети. Маркировката чрез щамповане се оказа недостатъчна поради необходимостта от използване на цветна лента и следователно допълнителни разходи. Компании от Словакия и Полша се обърнаха към нашите партньори в чужбина и ние предоставихме както маркиращ лазер VIS за маркиране на пластмасови части на измервателни уреди.

Причината за сътрудничеството беше главно опитът в маркирането, доверието в предишни проекти, надеждността, удовлетвореността от комуникацията и разбира се предлагането на подходящ лазер със защитно покритие.

Незаличимото маркиране на детайли в тази индустрия е задължително по закон и специфични директиви.


Два типа лазерни маркиращи системи

Маркирането става в ръчен режим – операторът поставя и премахва маркираната част ръчно. Текстът и кодът са маркирани. Времето за маркиране не е зададено. В единия случай доставихме лазера с капак Omega, в другия модел Superior с голямо работно пространство и две специални станции. Едната съдържа въртележка, другата съдържа лазер и ADP точково маркираща система за два вида маркиране.


Нуждаете ли се от подобно решение?

Ние предлагаме решения подходящи за вашия бизнес.