Top

Маркиране на стъкло

На пръв поглед маркирането на стъклото изглежда много деликатно. Това е вярно, но маркирането на стъкло също се превръща в обичайна практика. Идеално е да използвате CO2 лазер.


Деликатна и прецизна работа, благодарение на софтуера

Различните видове стъкло изискват различен подход. По-здравите видове също могат да бъдат маркирани с точково маркиращи машини, без да се нарушава вътрешната му структура.

Предимствата и на двата препоръчителни метода са особено широките възможности за графична обработка благодарение на компютърно контролирани системи (лазер и точково маркиране).