Top

Гравиране/маркиране на гума

Гумата е мек и променящ формата си материал, но може също да бъде гравиран или маркиран. 

СО2 лазерите  могат да гравират дълбоко гума. Резултатите сочат, че това е идеалното решение.

Ние препоръчваме лазерната система да бъде оборудвана с вентилация (аспирация), която ще извлича дима при маркиране и ще предпазва здравето на оператора.


Прецизна работа, благодарение на софтуера

Всяка графика направена от Вас, няма да е проблем за лазер доставен от нас.

Гравирането на гума, различни пенообразни материали и други подобни изисква ефикасна система за отработените газове.