Top

Защо точково маркиране?

Точковото маркиране се препоръчва при специфични приложения, където е необходимо дълбоко маркиране, контролирано зареждане на данни от компютър / контролер (серийна комуникация; четец-камера или използване на специална за случая база данни) и голям по обем части за маркиране.

Точково маркиращите системи могат да маркират директно върху част или продукт. Всяка графика превърната във векторен формат, може да бъде маркирана. Операторът може да избере специален режим за работа от контролера, точков или


Какво трябва да знаете преди да започнете

В зависимост от големината на маркировката е необходимо да се избере подходяща глава осигуряваща изпълнението на зададения размер маркировка. Това е първоначалното решение по отношение на маркиращата глава, които биват с различни големини. Маркиращата игла се задвижва или със сгъстен въздух (пневматичните модели) или електрически. Последните могат да се използват с ръкохватка (преносим вариант) или когато няма наличие на сгъстен въздух.

Ние можем да маркираме ваши мостри, като по този начин ще имате възможност да решите коя маркировка Ви харесва и Ние да предложим цялостно решение.


Реален опит


Не сте сигурни?