Top

Какво се намира зад Вашето решение как и какво да маркирате?
И какво можете да направите, за да помогнете на маркировката да ви помогне да постигнете целите си?

При вземането на решение за избор на технология за маркиране са ясни два основни аспекта: намиране на правилната технология и избор на подходящ партньор. Това е ключов момент, който оказва голямо влияние върху това дали придобитата технология ще допринесе за по-нататъшен растеж.

Хората на ръководни длъжности, които вземат решения относно производството, производствените процеси или качеството, трябва да разполагат с информация, която да улесни вземането на решения възможно най-много. Решението за придобиване на нова технология или процедура е сложен процес. Той отчита виждането на текущата ситуация и трябва да съответства на планираните цели.

В контекста на решенията за маркиране на части и продукти, това е доставчик не само на технологии, но и на дългосрочен партньор. Нашата практика показва, че въпроси, свързани с етикетирането, не се разглеждат от компаниите еднократно. А точно обратно.

Маркирането е отделна технологична операция и се отнася за различни области на производството – от маркиране на прибори и инструменти, през вътрешна идентификация за съответствие с изискванията за качество, до маркиране на лога и кодове за крайния продукт.

Правилният партньор за решаване на въпроси, свързани с маркиране, идентификация, трябва по-специално:

  • Да разбере Вашите нужди, т.е. не само какво ще бъде маркирано, но преди всичко ЗАЩО трябва да се маркирането;
  • Да изясни с Вас вашите изисквания и изискванията за маркиране;
  • Да извърши тестово маркиране на реални проби или демонстрация на машината в реална среда, доколкото е възможно;
  • Да дефинира отговорностите за решението – обикновено в ситуации, когато решението за автоматизация / изграждане на линии е част от решението;
  • Да дефинира изискванията за техническа поддръжка, т.е. да обсъдите реалистичните възможности и обясни ключови концепции;
  • Да договаря условия и ангажименти

Горните точки винаги са част от цялостна консултация и подготовка на функционални проби. Това е нашата ежедневна работа. Нашата цел не е да продаваме лазер на всяка цена. Искаме да доставим само решения, които напълно да отговарят на посочените изисквания. Само в такъв случай можем да сме сигурни, че клиентът ще се възползва максимално от потенциала на доставеното решение и в бъдеще ще се радва да се обърне с увереност към нас отново.

технологии за маркиране

Представяне на методи и технологии за промишлено маркиране

Изграждаме дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти. Решенията от нас са от основно значение и предимство за клиента, благодарение на което той може да постигне целите си по-бързо и ефективно.

Убедени сме, че прозрачните и открити преговори са най-добрият начин за дълготрайно партньорство и ще донесат най-голяма полза и на двете страни. Под партньор имаме предвид истински професионалист, с опит, възможности (може би дори традиции).

Основата на партньорството е добре установена комуникация, а комуникацията е първата стъпка към взаимното доверие. Ако ние разбираме хората от другата страна, тогава може да се очаква, че желанията или потребностите от двете страни ще бъдат чути и изпълнени едновременно.

Приблизително 20% от нашите клиенти се обърнаха към нас в отговор на лош опит с друга компания. Горните препоръки се основават на опита на тези клиенти.

Лошо дефинираните изисквания и нереалистичните обещания за 24/7 поддръжка са причинили щети както на клиента, така и на доставчика. Оферта, която обещава всичко в цената на устройството, също може да не разкрие какви допълнителни разходи Ви очакват.

Задавайте въпроси и искайте ясни и разбираеми отговори. Само тогава можете да сте сигурни, че Вашето решение наистина ще бъде правилното.

По този начин няма да изгорите? и ще успеете!

 

инж. Борис Гуглев